B4N1 Muzyka

B4N1 muzyka, jest Portal edukacyjny self-learning muzyka ma być interaktywny do punktu bycia narzędziem w klasie mentoriada lub samoukiem muzyka.

Bardziej interaktywne lekcje